Ring til Cargo 2000 A/S

Marpoltillæg


Pr. 1. maj 2006 indførtes marpoltillæg på transporter bl.a. til og fra Finland.

Marpol Konventionen 73/78 er oprettet af FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO). Denne har til hensigt at reducere svovludslippet fra brændstof fra de nuværende 4,5 % til max.1,5 %.

Som et af de første områder får konventionen virkning for al skibstrafik i Østersøen, da dette område er udpeget som et særligt miljøfølsomt område af FN.

Pr. 1. juli 2010 bliver kravet om svovludslip yderligere skærpet fra max. at måtte udgøre 1,5 % til max 1 %.

Hos Cargo 2000 A/S udgør marpoltillægget ca. 6 % på Finlands-trafikken og er indregnet i olietillægget, der reguleres månedsvist.

Pr. 1. januar 2015 strammes reglerne yderligere for svovludledning i farvandene omkring Nordsøen, Østersøen og Nordamerika; det såkaldte SECA-område (Sulphur Emission Control Area). Svovludledningsniveauet skal reduceres med 90 % – fra nuværende 1,0 % til 0,1 %.

Det får økonomiske konsekvenser, da rederierne skal anvende en betydeligt dyrere dieselolie, ligesom mange skibe vil kræve tekniske forbedringer.

Således må der pr. 01.01.15 påregnes et tillæg på fragten vedr. trafikker til og fra lande, hvor omtalte farvande besejles; f.eks. Finland, Norge, Sverige, England, Irland og Baltikum.

Læs også om vores miljøpolitik HER og olietillægget HER.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger HER.