Ring til Cargo 2000 A/S

Medlemskaber


Dansk Speditørforening – Interesseorganisation for speditører i Danmark. Se mere på www.dasp.dk

Bureau Veritas A/S – Rådgivning om transport af farligt gods (kemikalier etc.). Se mere på www.bureauveritas.dk

Fødevareregion Nord – Autorisation til at transportere og opbevare visse fødevaretyper. Se mere på www.foedevarestyrelsen.dk

Læs mere om Cargo 2000 A/S HER.