Ring til Cargo 2000 A/S

Reklamation


Modtager du en vare, der er synligt beskadiget, er det vigtigt, at du straks ved modtagelsen tager forbehold for dette på CMR-fragtbrevet o.l. Ellers risikerer du at miste dine rettigheder til evt. erstatning.

Efterfølgende har du et vist antal dage til skriftligt at gøre dit krav gældende (regres) vedr. synlige og usynlige skader samt mangler. Nedenfor skitseres reglerne kort for en række udvalgte transportformer:

Transporttype Lovgivning Bortkomst / Skade
Internationel vejtransport CMR loven pgf. 38 Synlig: ved levering

Usynlig: 7 dage

Søtransport Søloven pgf. 288 Synlig: ved levering

Usynlig: 3 dage

Luftfragt (ind- og udland) Luftfragtloven pgf.115 Synlig: 14 dage

Usynlig: 14 dage

Spedition NSAB 2015 pgf. 27 Synlig: ved levering

Usynlig: 7 dage

Læs mere om transportforsikring HER og vores kvalitetsrapportering HER.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger HER.